ศูนย์รวมโปรเจคเตอร์ทุกยี่ห้อ-โปรเจคเตอร์ราคาถูก บริการให้เช่าเครื่องโปรเจคเตอร์
โทร. 083-666-6546, 083-666-6564
PROJECTOR WORLD
บริษัท โปรเจคเตอร์ เวิลด์ จำกัด
PROJECTOR WORLD
บริษัท โปรเจคเตอร์ เวิลด์ จำกัด
ห้องประชุม ห้องเรียน ขนาด กลางถึงใหญ่ / EPSON / EB-5510

EPSON EB-5510

โปรโมชั่น!
 1. เครื่องฉายชนิด 3LCD Projector มีขนาด LCD Panel ไม่น้อยกว่า 0.63 นิ้ว 
 2. กำลังส่องสว่างไม่น้อยกว่า 5,500 ANSI lumen และแสดงสี (Color Light Output) ไม่น้อยกว่า 5,500 ANSI lumen
 3. สามารถแสดงผลที่ความละเอียดอย่างน้อย 1024 × 768 จุด (True XGA)
 4. สามารถเชื่อมต่อได้โดยตรงกับคอมพิวเตอร์ ระดับ VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA ได้เป็นอย่างน้อย 
 5. มีลำโพงในตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 10 วัตต์
 6. ใช้หลอดภาพชนิด UHE กำลังไฟไม่เกิน 300 วัตต์ 
 7. สามารถเลือกปรับโหมดความสว่างหลอดภาพได้ 2 โหมด (Normal/Eco) โดยสามารถเลือกได้จากทั้งตัวเครื่องและรีโมทคอลโทรล
 8. หลอดภาพมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 5,000 ชั่วโมงที่การทำงานในโหมดปกติ และมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 10,000 ชั่วโมงในโหมดประหยัด
 9. มีอัตราส่วน Contrast Ratioไม่น้อยกว่า 15000:1
 10. มีอัตราส่วนการซูมภาพแบบออฟติคอลได้ไม่น้อยกว่า 2 เท่า
 11. มีโหมดการฉายภาพไม่น้อยกว่า 6 โหมด และต้องมีโหมด DICOM SIM เป็นหนึ่งในโหมดการฉายภาพ
 12. มีช่องต่อสัญญาณเข้า D-sub 15 pin 1 ช่อง, HDMI 2 ช่อง, 5BNC 1 ช่อง, Audio  Stereo Mini Jack 2 ช่อง มีช่องต่อสัญญาณออกแบบ D-sub 15 pin 1 ช่อง  และ Audio 1 ช่อง
 13. สามารถรับข้อมูลภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยคลื่นวิทยุ (Wireless LAN) มาตรฐาน 802.11 (ส่วนซื้อเพิ่ม)
 14. สามารถเชื่อมต่อเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องผ่านทาง LAN โดยใช้ซอฟแวร์ EasyMP Monitor และ RS232
 15. ช่องสัญญาณ LAN (RJ45) สามารถใช้ในการส่งสัญญาณภาพได้โดยใช้ซอฟแวร์ EasyMP Network Projection โดยสามารถส่งสัญญาณออกไปยังโปรเจคเตอร์ได้ถึง 4 เครื่องในเวลาเดียวกัน
 16. มีช่อง Mini USB-B เพื่อใช้ในการ Service และ Audio Stereo Mini Jack สำหรับการต่อใช้งานกับ Remote Control\
 17. มีฟังก์ชันในการแบ่งหน้าจอสำหรับแสดงสัญญาณภาพจากช่องสัญญาณ 2 ช่องในเวลาเดียวกัน (Split Screen)
 18. มีฟังก์ชันในการส่งข้อความประกาศไปยังโปรเจคเตอร์ทุกเครื่องในระบบเครือข่ายพร้อมกัน (Message Broadcasting)
 19. มีระบบ Time Scheduling (standalone) ในตัวเครื่อง เพื่อรองรับการตั้งเวลาเปิด-ปิดและเปลี่ยนช่องสัญญาณภาพผ่าน Menu ของตัวครื่องได้
 20. มีรีโมทคอลโทรลแบบไร้สายสำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องโปรเจคเตอร์ พร้อมทั้งเลือกสัญญาณเข้า, ซูมภาพ และหยุดภาพได้
 21. มีระบบในการหยุดค้างสัญญาณภาพ (Freeze) และพักการฉายภาพชั่วคราว (A/V Mute)
 22. มีเมนูการใช้งานเป็นภาษาต่างๆไม่น้อยกว่า 27 ภาษา รวมถึงภาษาอังกฤษและภาษาไทย
 23. สามารถปรับแก้สีเหลี่ยมคางหมูในแนวตั้ง ( Vertical Keystone ) และแนวนอน( Horizontal Keystone )  ได้ไม่น้อยกว่า +/- 30 องศา 
 24. สามารถปรับแก้สี่เหลี่ยมคางหมูโดยปรับเป็นมุมได้ทั้ง 4 มุม (Quick Corner) เพื่อรองรับการวางเครื่องฉายแบบเอียงได้
 25. สามารถปรับเลื่อนเลนส์โดยไม่ต้องขยับตัวเครื่อง (Lens Shift) เลื่อนขึ้นในแนวตั้ง (Vertical) ได้ไม่น้อยกว่า +/- 58% และในแนวนอน(Horizontal) ได้ไม่น้อยกว่า +/- 38 %
 26. สามารถฉายภาพขนาดไม่น้อยกว่า 30-300 นิ้วอย่างน้อยที่ระยะ 0.74-15.90 เมตร
 27. มีระบบ Direct Power On สามารถเปิดเครื่องได้ทันที เมื่อมีกระแสไฟจ่ายเข้าตัวเครื่องโปรเจคเตอร์
 28. ใช้ระยะเวลา Start Up Period ไม่เกิน 10 วินาที ในการเปิดใช้งานขณะหลอดภาพเย็นตัว
 29. มีระบบป้องกันการใช้งานและการโจรกรรมไม่น้อยกว่า 4 ระบบ
  • ระบบตั้งค่ารหัสในการใช้เครื่อง (Password)
  • ระบบการตั้งรูปภาพ Logo ของหน่วยงาน เพื่อระบุถึงส่วนงานที่เป็นเจ้าของเครื่อง
  • ระบบการล๊อคปุ่มบนตัวเครื่องเพื่อป้องกันการปรับเปลี่ยนค่ากำหนด (Panel Lock)
  • มีช่องสำหรับสาย Kensington ใช้ต่อสายเคเบิลนิรภัยเพื่อป้องกันการโจรกรรม
 30. มีระบบ Instant Off เพื่อรองรับการปิดเครื่องและเคลื่อนย้ายได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ Cool-Down
 31. เครื่องมีน้ำหนักไม่เกิน 6.7 กิโลกรัม
 32. รับประกันตัวเครื่อง 2 ปี    (หลอดภาพรับประกัน   1 ปี หรือ   1,000 ชั่วโมง)อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน
 33. มีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้นำเข้า ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตโดยตรง
฿0.00