ศูนย์รวมโปรเจคเตอร์ทุกยี่ห้อ-โปรเจคเตอร์ราคาถูก บริการให้เช่าเครื่องโปรเจคเตอร์
โทร. 083-666-6546, 083-666-6564
PROJECTOR WORLD
บริษัท โปรเจคเตอร์ เวิลด์ จำกัด
PROJECTOR WORLD
บริษัท โปรเจคเตอร์ เวิลด์ จำกัด
ห้องประชุม ห้องเรียน ขนาดใหญ่ / EPSON / EB-G7100

EPSON EB-G7100

โปรโมชั่น!
 1. เครื่องฉายชนิด 3LCD Projector มีขนาด LCD Panel ไม่น้อยกว่า 0.79 นิ้ว  สามารถแสดงผลที่ความละเอียด 1024 × 768จุด (True XGA)
 2. กำลังส่องสว่างไม่น้อยกว่า 6,500 lumen และแสดงสี (Color Light Output) ไม่น้อยกว่า 6,500 lumen
 3. มีอัตราส่วน Contrast Ratioไม่น้อยกว่า 50,000:1
 4. เลนส์โปรเจคเตอร์ F-Number = 1.7-2.3 ; f = 24 mm. - 38.2mm. และอัตราส่วนการซูมภาพแบบออฟติคอลได้ไม่น้อยกว่า 1.6 เท่า 
 5. ใช้หลอดภาพชนิด UHE กำลังไฟไม่เกิน 400 วัตต์ 
 6. หลอดภาพมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 3,000 ชั่วโมงที่การทำงานในโหมดปกติ และมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 4,000 ชั่วโมง ในโหมดประหยัด
 7. มีลำโพงในตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 10 วัตต์
 8. รองรับการฉายภาพ 360 องศาและการฉายภาพในแนวตั้ง
 9. มีโหมด DICOM SIM และ Multi Projection ในโหมดการฉายภาพ และรองรับการฉายแบบ Stack 3D
 10. มีช่องต่อสัญญาณเข้าอย่างน้อยดังนี้  D-sub 15 pin 1 ช่อง, 5BNC 1 ช่อง, HDMI 1 ช่อง, DVI-D 1 ช่อง, HD-BaseT 1 ช่อง, Audio  Stereo Mini Jack 3 ช่อง, USB type A(สำหรับ option wireless) 1 ช่อง
 11. มีช่องต่อสัญญาณออกแบบ D-sub 15 pin 1 ช่อง  และ Audio Stereo Mini Jack 1 ช่อง
 12. มีช่องสัญญาณการควบคุมเครื่อง RS-232 1 ช่อง, LAN 1 ช่อง, Stereo mini jack( Remote) 1ช่อง และมีช่อง Mini USB-B เพื่อใช้ในการ Service 
 13. สามารถรับข้อมูลภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยคลื่นวิทยุ (Wireless LAN) มาตรฐาน 802.11(อุปกรณ์เสริม)
 14. รองรับการฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และ Smart phone ได้พร้อมกัน 4 เครื่องโดยผ่านโปรแกรม Easy MP Multi PC Projection และเชื่อมต่อได้สูงสุด 50 คิว
 15. รองรับการเชื่อมต่อเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่อง, ตรวจสอบสถานะ, ชั่วโมงหลอดภาพและ error ต่างๆ ผ่านทาง LAN โดยใช้ซอฟแวร์ EasyMP Monitor
 16. มีฟังก์ชันในการส่งข้อความประกาศไปยังโปรเจคเตอร์ทุกเครื่องในระบบเครือข่ายพร้อมกัน (Message Broadcasting)
 17. รองรับการตั้งค่าเมนูเครื่องผ่าน web browser(web control) เมื่อเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย
 18. มีฟังก์ชันในการแบ่งหน้าจอสำหรับแสดงสัญญาณภาพชนิดดิจิตอลจากช่องสัญญาณ 2 ช่องในเวลาเดียวกัน (Split Screen)
 19. มีระบบ Time Scheduling (standalone) ในตัวเครื่อง เพื่อรองรับการตั้งเวลาเปิด-ปิดและเปลี่ยนช่องสัญญาณภาพผ่าน Menu ของตัวครื่องได้
 20. รองรับการฉายภาพยาวต่อเนื่องโดยการต่อภาพของเครื่องฉายมากกว่า 1 ตัวได้ (Edge Blending) ซึ่งเป็นการปรับจากตัวเครื่องโดยไม่ต้องใช้ซอฟแวร์ช่วย
 21. สามารถปรับภาพเพื่อรองรับการฉายจอโค้ง, ฉายเข้ามุม, ปรับเฉพาะจุด, และปรับแก้สี่เหลี่ยมคางหมูโดยปรับเป็นมุมได้ทั้ง 4 มุม (Quick Corner)   เพื่อรองรับการฉายภาพในแบบต่างๆ
 22. สามารถปรับแก้สีเหลี่ยมคางหมูในแนวตั้ง ( Vertical Keystone )ได้ไม่น้อยกว่า +/- 45 องศา  และแนวนอน
  ( Horizontal Keystone )  ได้ไม่น้อยกว่า +/- 30 องศา
 23. สามารถบันทึกตำแหน่งของเลนส์ ได้ไม่น้อยกว่า 10 ค่า
 24. สามารถปรับเลื่อนเลนส์ด้วยระบบมอเตอร์โดยไม่ต้องขยับตัวเครื่อง (Lens Shift) เลื่อนขึ้นในแนวตั้ง (Vertical) ได้ ไม่น้อยกว่า +/- 57% และในแนวนอน(Horizontal) ได้ไม่น้อยกว่า +/- 30 %
 25. รองรับการเปลี่ยนชนิดเลนส์เพื่อลด-เพิ่มระยะฉายได้ไม่น้อยกว่า 9 ชนิด
 26. สามารถฉายภาพขนาดไม่น้อยกว่า 50-300 นิ้วอย่างน้อยที่ระยะ 1.47 - 14.56 เมตร
 27. มีเมนูการใช้งานทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยเป็นอย่างน้อย
 28. มีระบบ Direct Power On สามารถเปิดเครื่องได้ทันที เมื่อมีกระแสไฟจ่ายเข้าตัวเครื่องโปรเจคเตอร์
 29. มีระบบ Instant Off เพื่อรองรับการปิดเครื่องและเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็ว
 30. รับประกันตัวเครื่อง 3 ปี    (หลอดภาพรับประกัน   1 ปี หรือ   1,000 ชั่วโมง)อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน
 31. มีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้นำเข้า ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตโดยตรง

   

฿0.00