แจ้งซ่อม

ลูกค้าซื้อสินค้าจากที่ใด
 โปรเจคเตอร์เวิร์ด
 ที่อื่น(โปรดระบุ)

สถานะการรับประกัน
 ในประกัน
 นอกประกัน

ชื่อบริษัท

อาการเสีย

ที่อยู่

ต้องการให้แจ้งทาง
email

โทรศัพท์

Fax

ผู้ติดต่อ/แผนก

ประเภท
 โปรเจคเตอร์
 จอรับภาพ
 อื่นๆ

ยี่ห้อ

รุ่น

S/N

อื่นๆ

captcha

กรุณากรอกตามรูป :