บริการเช่า

โปรโมชั่นพิเศษ

ราคาเช่าโปรเจคเตอร์ ความสว่าง 2,000 ANSI ราคาพิเศษ 1,200 บาท/วัน (เฉพาะเครื่องไม่รวมจอ)                                 
***ลูกค้ามารับ-ส่งเครื่องเองและมีการมัดจำ เครื่องละ 4,000 บาท

เช่าแบบ Package ประชุมสัมมนาและงานแต่งงาน

รายละเอียด Package ราคาพิเศษ
Package 1 : ความสว่าง 2,000 ANSI + จอรับภาพ 100″ 2,500 บาท/วัน
Package 2 : ความสว่าง 2,500 ANSI + จอรับภาพ 100″ 3,000 บาท/วัน
Package 3 : ความสว่าง 2,500 ANSI + จอรับภาพ 120″ 3,500 บาท/วัน
Package 4 : ความสว่าง 3,000 ANSI + จอรับภาพ 120″ 4,000 บาท/วัน
Package 5 : ความสว่าง 3,000 ANSI + จอรับภาพ 150″ 4,500 บาท/วัน
Package 6 : ความสว่าง 3,000 ANSI + จอรับภาพ 200″ 5,000 บาท/วัน
Package 7 : ความสว่าง 5,000 ANSI + จอรับภาพ 150″ 6,000 บาท/วัน
Package 8 : ความสว่าง 5,000 ANSI + จอรับภาพ 200″ 7,500 บาท/วัน
Package 9 : ความสว่าง 10,000 ANSI + จอรับภาพ 300″ 30,000 บาท/วัน
Package 10 : ความสว่าง 2,500 ANSI + จอรับภาพ 100″ จำนวน 2 ชุด
5,000 บาท/วัน
***หมายเหตุ : ราคาดังกล่าว มีเจ้าหน้าที่บริการรับ-ส่งเครื่อง พร้อม setup (ในเขตกรุงเทพฯ)

Price List (เฉพาะเครื่องโปรเจคเตอร์)

ความสว่าง ราคา
2,000 1,800 บาท/วัน
2,500 2,200 บาท/วัน
3,200 2,800 บาท/วัน
5,000 5,500 บาท/วัน
6,000 7,500 บาท/วัน
10,000 22,000 บาท/วัน

จอรับภาพ :  กรณีเช่าจอรับภาพอย่างเดียว

  • ขาตั้ง 70″ หรือ 100″ หรือ 120″ ราคา 1,800 บาท/วัน
  • ขาตั้ง 150″ ราคา    2,800 บาท/วัน
  • ขาตั้ง 200″ ราคา   3,200 บาท/วัน
  • ขาตั้ง 300″ ราคา 10,000 บาท/วัน

หมายเหตุ

- กรุณาแจ้ง ชื่อผู้ติดต่อ, วัน-เวลาและสถานที่การใช้งาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์
- กรุณาแจ้งลักษณะงานให้ทราบโดยละเอียด
- กรุณาแจ้งความประสงค์การใช้งานล่วงหน้า 1 วัน
- ในการเดินทางไป Set up ต่างจังหวัด อาจมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม


สนใจติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณธีรวัส  โทร: 083-666-6522 หรือ 081-414-1661

Email : teerawat@projectorworld.co.th